Konsultation

KONSULTATION

Jeg tilbyder konsultative indsatser i grupper og organisationer. F.eks. teamudvikling, håndtering af samarbejdsproblemer og anden procesledele. Jeg tilbyder derudover undervisning, træning og afholdelse af temadage.

Fælles for de konsultative ydelser gælder det at jeg tilstræber et tæt samarbejde med ledelse og andre opdragesgivere så jeg kan sikre at ydelsen passer til de organisatoriske og faglige rammer, krav og forventninger.


Det er vigtigt for mig at i ved hvor i vil hen med jeres udviklingstiltag og proces, så jeg ved hvad det er jeg skal støtte op om og bidrage til. Men ibehøver ikke at vide det i forvejen, for jeg deltager gerne i jeres afklaring og koordinering af behov og ønsker.

Jeg er særligt optaget af at understøtte udviklingsprocesser indenfor det socialfaglige område og behandlingssystemet hvor jeg har erfaring med uddannelse og træning af socialrådgivere, pædagoger og psykologer, sygeplejersker og SOSU-medarbejdere.


Jeg har f.eks. flere års erfaring med problemstillinger og dilemmaer indenfor socialpsykiatrisk arbejde, misbrugsbehandling og beskæftigelsesrettede indsatser, samt udvikling af børnefamiliearbejde.