Individuel Terapi

INDIVIDUEL TERAPI

Vi oplever alle problemer og frustrationer i løbet af livet, og engang imellem kræver det hjælp at få styr på dem og komme videre. Det kan fx være når vi ikke forstår det vi står i, føler os rådvilde eller oplever en fastlåsthed i tilgangen til problemerne. Det kan i de tilfælde være hjælpsomt at opsøge terapi.

Terapi handler om at arbejde med sig selv. Dels ved at søge en større forståelse af sig selv og de problemer man slås med, og dels ved at finde nye veje og redskaber der kan bringe en videre i livet.


Jeg kan i kraft af min uddannelse, træning og erfaring hjælpe dig med at se dig selv og din situation fra andre vinkler, ligesom jeg ofte vil kunne se andre muligheder, og kan foreslå andre tilgange, end dem du selv har valgt.

Terapi kan på den måde ses som en personlig læringsproces og et samarbejde hvor jeg - fordi jeg er udenforstående og har en anden tilgang - kan hjælpe dig med at finde nye forståelser og handlemuligheder.


Det kan variere meget hvor længe det giver mening at gå i terapi, og jeg har derfor ingen regler eller fastlagte koncepter på det område. Jeg er mere optaget af at hver enkel samtale skal give mening, og at vi i fællesskab kan justere og tilpasse samarbejdet til det som du har brug for.